Administraţia
Lacuri, Parcuri şi Agrement  Parcul Carol I a fost proiectat în anul 1900 de arhitectul E. Redont şi a fost inaugurat în anul 1906. Parcul s-a amenajat în stil mixt pe Dealul Filaretului, acoperit cândva de vii, martor al unor întruniri de mare amploare în anul 1848, purtând podoaba unui parc considerat printre cele mai frumoase ale oraşului.
Suprafaţa actuală a parcului este de cca. 45 ha.

 

 

 


 

 


 

   Acest parc este o lucrare de înaltă ţinută artistică, astfel parterul central al parcului este încadrat de borduri de Buxus sempervirens şi rabate cu trandafiri, având de o parte şi de alta alei cu aliniament de tei.
  Buxusul de formă globuloasă este amplasat de-a lungul aleii centrale, impresionând prin ritmicitatea şi mărimea lui.
  Dacă aleea centrală este rezolvată într-un stil geometric, restul parcului are un traseu peisager cu alei sinuoase, vegetaţia fiind grupată într-o asemenea manieră încât să creeze imagini romantice, apropiate peisajelor naturale.


 
 
 

  Elementele de atracţie deosebită le constituie:
  
  • Arenele Romane, amplasate periferic, cu o capacitate de 5.500 locuri în aer liber;
  • Muzeul Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" care a fost inaugurat în anul 1909 şi reorganizat în anul 1954.
  • Un exemplar de Sequoia gigantea, arbore declarat monument al naturii.
  • Turnul lui Vlad Ţepeş, care adăposteşte un rezervor de apă;
  • Monumente şi statui, remarcându-se în mod deosebit:
      • Monumentul soldatului necunoscut, adus în anul 1991 de la Mărăşeşti;
      • Statuile "Giganţii", realizate de sculptorul Dumitru Paciurea;  
     Fântâna Cantacuzino, monument de artă în stil neoclasic, construită în anul 1870, fiind decorată pe faţadă şi parţile laterale cu basoreliefuri şi plăci de ceramică reprezentând cavaleri medievali şi steme.

   Parcul include şi un lac de mărime mică traversat de un pod placat cu dale de marmură.

« Alte Parcuri şi Grădini aflate în Administrarea A.L.P.A.