Ansamblul Catedralei Patriarhale - Analiza SWOT - Amplasarea in parcul TINERETULUI
   
Puncte Tari
   Vocatie de loc central a amplasamentului - posibilitati de realizare a unui spatiu de tip “piata urbana” a amplasamentului;
   Prestigiu ridicat datorat zonelor invecinate - zone cu valoare istorica, culturala si peisagistica ridicata;
   Perceptia frontala favorabila insertiei in configuratia spatial - volumetrica a orasului, prin constituirea intr-un cap de perspectiva a ansamblului pe axa N - S;
   Posibilitatea orientarii Catedralei conform canoanelor ortodoxe;
   Calitatea sitului, de reper urban al Capitalei, conferita de caracteristicile geografice ale pozitiei acestuia in oras, permite perceptii multiple asupra calitatilor compozitional - volumetrice ale ansamblului, precum si a spatiului de oficiere a ceremonialului religios;
   Compatibilitate intre scara sitului si scara obiectului/ansamblului propus;
   Suprafata generoasa micsoreaza riscul de accidente in caz de panica si diminueaza efectele actiunilor teroriste, favorizand confortul psihic al participantilor;
   Accesibilitate buna din multiple directii - permite preluarea treptata a fluxurilor de acces si de evacuare, precum si incadrarea fireasca in traficul general;
   Existenta conexiunilor directe cu transportul public;
   Existenta retelelor edilitare majore in zona;
   Situarea ansamblului in afara zonelor protejate;
   Existenta unor terenuri lipsite de amenajari peisagistice valoroase, precum si a unor terenuri in stare de degradare;
   Nu sunt necesare demolari;
   Ridica valoarea terenurilor din zona;
   Blocarea temporara a vecinatatilor nu afecteaza la scara larga orasul, permitand functionarea normala a acestuia;
   Potenteaza valoarea spirituala si culturala a locului si atrage dezvoltare in zonele precare din sud, introducandu-le intr-un circuit urban si economic;
   Organizarea de santier pentru realizarea ansamblului aduce prejudicii minore zonelor invecinate din oras;
   Posibilitatea realizarii in etape a lucrarilor, in asa fel incat in fiecare etapa investitia sa poata fi functionala;
   Realizarea ansamblului destinat functiunilor complementare (inclusiv parcaje) este favorizata de suprafata mare de teren liber, existenta magistralelor edilitare in vecinatate, pe artere de importanta oraseneasca si de existenta arterelor carosabile si pietonale.
   Amplasarea ansamblului Catedralei Patriarhale in Parcul Tineretului nu distruge vegetatie valoroasa si creeaza efecte de dezvoltare in cascada la nivelul orasului.
Puncte Slabe
   Valoare istorica redusa a sitului;
   Posibilitati reduse de realizare a unei perspective ascendente;
   Incompatibilitate cu functiunea urbana actuala de spatiu verde a sitului;
   Extinderea/reconfigurarea retelelor edilitare;
   Reducerea suprafetelor plantate si asa deficitare la scara orasului;
   Dependenta crescuta de realizarea unor lucrari de importanta oraseneasca generate de aceasta investitie (inchidere inel principal de circulatie in zona de sud, parcaje, spatii de cazare, intersectii denivelate, pasaje).
Oportunitati
   Asocierea investitiei cu realizarea altor obiective de utilitate publica potenteaza sansele de executie a acestora (inchidere inel principal de circulatie in zona de Sud, parcaje subterane, modernizari de intersectii, modernizari infrastructura edilitara);
   Multiple valente ale amplasamentului - de grement si meditatie, spatiu sacru, functiune religioasa, alternativa de cazare temporara a sinistratilor in situatii de catastrofa.
Amenintari
   Poluarea mediului ca urmare a disparitiei unor spatii verzi si a aparitiei concentrarilor si aglomerarilor de trafic rutier;
   Respingerea amplasamentului prin protestele organizatiilor ecologiste, care militeaza in favoarea pastrarii spatiilor verzi, conform strategiei de dezvoltare a Capitalei (PUG).